مقالات حقوقی

16, آوریل 2019
وکالت اراضی، املاک و دارائی معارض
وکالت اراضی، املاک و دارائی معارض بدون دریافت هزینه ی اولیه و در قالب قرارداد توسط وکلای گروه حقوقی عدالت جویان امکان پاسخ تلفنی به جز […]
29, ژانویه 2019
چه کسانی واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان هستند؟
بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از :١ – عیال دائم بیمه ­شده متوفی ٢ – شوهر بیمه ­شده زن مشروط بر […]
5, دسامبر 2018

مزاحمت تلفنی

مزاحمت از طریق تلفن چه به صورت سهوی چه عمدی در هر رده سنی مزاحمت تلفنی محسوب میشود در صورت وقوع مزاحمت تلفنی طبق رأی وحدت […]
30, می 2018

آنچه از خیانت در امانت باید بدانید

هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن […]
13, می 2018

77 پرسش و پاسخ در مورد شرایط کار کارگران

1-جابجائی شغلی کارگران از چه نوع قواعدی تبعیت می کند؟ تغییر کارگر نوبتی به غیرنوبتی و بالعکس چه حکمی دارد؟ تغییر موقعیت و جابجائی شغلی کارگران […]
13, می 2018

متن قانون‌ تامین‌ اجتماعی

->فصل اول – تعاریف – کلیات ماده 1- بمنظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های ت‌مین […]
13, می 2018

نگاهی به مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی

اعمال قدرت مالیاتی یکی از نشانه‌های بارز حاکمیت دولت به شمار می‌رود و با قدرتی که قانون در اختیار دستگاه مالیاتی قرار می‌دهد، در طی مراحل […]
19, می 2018

معرفی رشته حقوق

تمام روابط اجتماعی که آثار حقوقی از آن ایجاد می شود، موضوع علم حقوق قرار می گیرد. این روابط می تواند مربوطه به روابط دولت و […]