19, می 2018

تعریف وتقسیم بندی علم حقوق

حقوق مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تأمین می‌کند .حقوق در نظام‌های حقوقی ملی به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شود؛ از طریق وضع قانون توسط قوه مقننه، […]
26, می 2018

رسیدگی در محدوده کیفر خواست

سوال : چنانچه در جلسه دادگاه در ضمن تحقیقات مشخص شود احدی از فروشندگان ملک مبادرت به فروش مال غیر نموده ، آیا شاکی می تواند […]
27, می 2018

درباره جعل گواهی پزشکی بیشتر بدانید

سوال :اگر کسی گواهی پزشکی را برای حکم معافیت جعل کند چقدر مجازات دارد؟       پاسخ: هر کس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت […]
28, می 2018

سوال! اگر در پرونده امور حسبی درخواست ضم امین به ولی قهری یا تقاضای عزل ولی از سوی متقاضی مسترد شود ایا واحد سرپرستی باید پرونده را به دادگاه خانواده بفرستد یا خودش راسا بایگانی کند؟

پاسخ : با توجه به اینکه صرفاً درخواست مطرح شده و ورود در موضوع از وظایف اداری دادستان می باشد نیازی به ارسال به دادگاه نیست و […]