معرفی رشته حقوق

تمام روابط اجتماعی که آثار حقوقی از آن ایجاد می شود، موضوع علم حقوق قرار می گیرد. این روابط می تواند مربوطه به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروف است و یا شامل روابط خصوصی مردم گردد که حقوق خصوصی نامیده می شود.   به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق… ادامه خواندن معرفی رشته حقوق

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در دسته‌بندی نشده برچسب خورده با

نگاهی به مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی

اعمال قدرت مالیاتی یکی از نشانه‌های بارز حاکمیت دولت به شمار می‌رود و با قدرتی که قانون در اختیار دستگاه مالیاتی قرار می‌دهد، در طی مراحل تشخیص و وصول، دارای اختیارات گسترده و منحصر به فردی است که با توسل به این وسایل و ابزار قانونی بتوانند به موقع و به سهولت مالیات را وصول… ادامه خواندن نگاهی به مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در دسته‌بندی نشده برچسب خورده با

متن قانون‌ تامین‌ اجتماعی

->فصل اول – تعاریف – کلیات ماده 1- بمنظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های ت‌مین اجتماعی سازمان ت‌مین اجتماعی که در این قانون ” سازمان ” نامیده میشود تشکیل میگردد. ماده 2- تعاریف :  1 – بیمه شده شخصی ای است که راسا” مشمول… ادامه خواندن متن قانون‌ تامین‌ اجتماعی

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در دسته‌بندی نشده برچسب خورده با

77 پرسش و پاسخ در مورد شرایط کار کارگران

1-جابجائی شغلی کارگران از چه نوع قواعدی تبعیت می کند؟ تغییر کارگر نوبتی به غیرنوبتی و بالعکس چه حکمی دارد؟ تغییر موقعیت و جابجائی شغلی کارگران مشمول قانون کار در واحدهائی که طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار دارند تابع ضوابط و دستور العمل اجرای طرح می‌باشد اما در واحدهای فاقد طرح این گونه… ادامه خواندن 77 پرسش و پاسخ در مورد شرایط کار کارگران