اقسام عده در موانع نکاح

بدون دیدگاه
یکی دیگر از موانع نکاح ، عده وفات است. عده وفات : یعنی مدتی که زن بعد از مرگ شوهر باید برای اختیار شوهر دیگر صبر کند، اصولا چها ماه…

مراحل دریافت سند تک برگ املاک

مراجعه به یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی حالت اول اینکه سند مالکیت شما از نوع سند‎های دفترچه‎‎ای و منگوله دار قدیمی است و قصد تبدیل آن به سند های…

اقسام عده در موانع نکاح

یکی دیگر از موانع نکاح ، عده وفات است. عده وفات : یعنی مدتی که زن بعد از مرگ شوهر باید برای اختیار شوهر دیگر صبر کند، اصولا چها ماه…

مراحل دریافت سند تک برگ املاک

مراجعه به یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی حالت اول اینکه سند مالکیت شما از نوع سند‎های دفترچه‎‎ای و منگوله دار قدیمی است و قصد تبدیل آن به سند های…

اقسام عده در موانع نکاح

یکی دیگر از موانع نکاح ، عده وفات است. عده وفات : یعنی مدتی که زن بعد از مرگ شوهر باید برای اختیار شوهر دیگر صبر کند، اصولا چها ماه…

مراحل دریافت سند تک برگ املاک

مراجعه به یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی حالت اول اینکه سند مالکیت شما از نوع سند‎های دفترچه‎‎ای و منگوله دار قدیمی است و قصد تبدیل آن به سند های تک برگ را دارید که در این صورت باید مستقیما “به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک خود…

اقسام عده در موانع نکاح

اطلاعات_حقوقی
0
یکی دیگر از موانع نکاح ، عده وفات است. عده وفات : یعنی مدتی که زن بعد از مرگ شوهر باید برای اختیار شوهر دیگر صبر کند، اصولا چها ماه و ده روز است. ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی در این باره می گوید:«عده وفات چه در دائم چه در منقطع…

مراحل دریافت سند تک برگ املاک

مراجعه به یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی

حالت اول اینکه سند مالکیت شما از نوع سند‎های دفترچه‎‎ای و منگوله دار قدیمی است و قصد تبدیل آن به سند های تک برگ را دارید که در این صورت باید مستقیما “به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک خود مراجعه کنید. حالت دوم اینکه سند مالکیت به نام فروشنده‎ی ملکی است که به تازگی آن را قولنامه کرده و خریده‎اید و باید سند را سریعتر به نام خود انتقال دهید

استعلام سند قبلی

استعلام سند قدیمی به این دلیل است که مشخص شود سند در رهن بانک یا دادگاه یا زندان یا … نیست و یا اینکه قبلا به کسی انتقال داده نشده است.

 تسویه حساب با شهرداری محل وقوع ملک

برای صدور سند تک ‎برگ فروشنده ملکی که قرار است مالکیت آن انتقال داده شود باید از قبل بدهی‌های خود را با شهرداری تسویه کرده باشد.

مراجعه به اداره دارایی

هر فروشنده اعم از شخص حقیقی یا حقوقی برای انتقال و واگذاری املاک خود و صدور سند تک ‎برگ، باید مالیات نقل و انتقالات املاک ناشی از این واگذاری را با توجه به ارزش معاملاتی ملک خود به اداره دارایی محل وقوع ملک پرداخت و گواهی آن را برای تحویل به دفترخانه دریافت کند.

مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک

در این مرحله باید به اداره ثبت املاک مربوطه مراجعه کنید و فرم درخواست صدورمالکیت خود را با دقت تکمیل کرده و ارائه کنید. تمام اطلاعاتی که در این فرم درخواست وارد می‎کنید یکی از مبناهای درج اطلاعات روی سند تک ‎برگ شما است.

اقسام عده در موانع نکاح

یکی دیگر از موانع نکاح ، عده وفات است. عده وفات : یعنی مدتی که زن بعد از مرگ شوهر باید برای اختیار شوهر دیگر صبر کند، اصولا چها ماه و ده روز است.

ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی در این باره می گوید:«عده وفات چه در دائم چه در منقطع در هر حال چهارماه و ده روز است، مگر اینکه زن حامله باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

  1. عدۀ زن آبستن : عده زن آبستن ، طبق ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی ، تا وضع حمل است .
  2. عده زن غیر آبستن : برابر ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی ، عده طلاق زن غیر آبستن سه طهر است. طهر در لغت پاک شدن را گویند و در اصطلاح حقوقی عبارت است از پاکی زن از عادت زنانگی و نیز مدتی که بین دو عادت زنانگی قرار گیرد.

زنانی که عده طلاق ندارند:«زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح، ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود (ماده ۱۱۵۵۹ مقصود از زن یائسه زنی است که به سن یأس رسیده باشد یعنی سنی که دیگر امید باردار شدن ندارد.)

طلاق خلع و مبارات چیست

0
“طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر…

Project Example 2 – Pink

Video

Project Example 2 – Pink

Video

Project Example 2 – Pink

Video