6, فوریه 2019
معرفی انواع دعاوی ملکی
معاملات ملکی همیشه به‌خوبی جلو نمی‌رود و برخی اوقات مشکلاتی روی می‌دهد و یا یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نمی‌کند که درنتیجه کار مسئله به وجود آمده به‌سادگی بین طرفین قابل‌حل و فصل نیست و در این موارد راهی جز رسیدگی قضایی وجود ندارد.
13, آوریل 2019
نکات حقوق املاک – اموال غیرمنقول
املاک ودعاوی ملکی(اموال غیرمنقول)درخصوص دعاوی املاک که باعنوان دعاوی ملکی از عرصه (زمین)اعیان(خانه.اپارتمان.بنا.سوله) وحتی لوله ها اب گاز مجسمه ها واینه های که درساختمان وعیان بکار رفته جزوی […]
16, آوریل 2019
وکالت اراضی، املاک و دارائی معارض
وکالت اراضی، املاک و دارائی معارض بدون دریافت هزینه ی اولیه و در قالب قرارداد توسط وکلای گروه حقوقی عدالت جویان امکان پاسخ تلفنی به جز […]
23, آوریل 2019
رای دیوان عدالت اداری در مورد ابطال دستورالعمل سازمان ملی زمین و مسکن