29, ژانویه 2019
چه کسانی واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان هستند؟
بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از :١ – عیال دائم بیمه ­شده متوفی ٢ – شوهر بیمه ­شده زن مشروط بر […]
5, فوریه 2019
شرایط دریافت مستمری بازماندگان چگونه است؟
شرایط دریافت مستمری بازماندگان براساس ماده 80 قانون تأمین اجتماعی پس از فوت بازنشسته یا فردی که بر اساس قانون، بازماندگانش مشمول دریافت مستمری بازماندگان هستند، […]
22, می 2019
بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در پزشکی چه مجازاتی دارد؟
زمانی اصطلاح «قصور» به کار برده می‌شود که فرد در کاری که باید انجام می‌داده، کوتاهی کرده است. قصور یک پدر یا مادر در تربیت فرزند خود […]