30, ژانویه 2019
چگونه می‌توان از کارفرمای سودجو شکایت کرد؟
این روز‌ها بیکاری به قدری زیاد شده که آمار نشان دهنده این است که بسیاری از فارغ التحصیلان موفق به پیدا کردن شغل مناسبی نشده‌اند! آمار […]
30, ژانویه 2019
آیا به قراردادهای 6 ماهه با پیمانکاران حق سنوات تعلق میگیرد ؟
حق سنوات قراردادهای پیمانی کسب کنم. آیا به قراردادهای 6 ماهه با پیمانکاران حق سنوات تعلق میگیرد یانه؟