قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن

در
اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق‌نسبت به زمینهای موات در
داخل محدوده شهری یا خارج آن صادر شده بر خلاف موازین اسلام و مصلحت مردم بوده
است.

ادامه مطلب

رای دیوان عدالت اداری در مورد ابطال دستورالعمل سازمان ملی زمین و مسکن

رأی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال دستورالعمل سازمان ملی زمین و مسکن (1289)نقل از شماره 15209-1376.2.31 روزنامه رسمیشماره هـ 81.75. 1375.10.22تاریخ 75.10.8 شماره دادنامه 207 کلاسه پرونده 81.75مرجع رسیدگی:…
ادامه مطلب

نکات حقوق املاک – اموال غیرمنقول

املاک ودعاوی ملکی(اموال غیرمنقول)درخصوص دعاوی املاک که باعنوان دعاوی ملکی از عرصه (زمین)اعیان(خانه.اپارتمان.بنا.سوله) وحتی لوله ها اب گاز مجسمه ها واینه های که درساختمان وعیان بکار رفته جزوی ازاموال غیرمنقول بشمارمی اید.که…
ادامه مطلب

معرفی انواع دعاوی ملکی

معاملات ملکی همیشه به‌خوبی جلو نمی‌رود و برخی اوقات مشکلاتی روی می‌دهد و یا یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نمی‌کند که درنتیجه کار مسئله به وجود آمده به‌سادگی بین طرفین قابل‌حل و فصل نیست و در این موارد راهی جز رسیدگی قضایی وجود ندارد.

ادامه مطلب

شرایط دریافت مستمری بازماندگان چگونه است؟

شرایط دریافت مستمری بازماندگان براساس ماده 80 قانون تأمین اجتماعی پس از فوت بازنشسته یا فردی که بر اساس قانون، بازماندگانش مشمول دریافت مستمری بازماندگان هستند، وراث وی می توانند…
ادامه مطلب

چه کسانی واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان هستند؟

بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از :١ – عیال دائم بیمه ­شده متوفی ٢ – شوهر بیمه ­شده زن مشروط بر اینکه اولاً تحت تکفل…
ادامه مطلب