اگر خیار عیب راساقط نموده باشم خریدار میتواند به استناد عیب موجود مطالبه خسارت نماید؟

باسلام. من یک خودرووانت مزدا فروختم.تو قولنامه هم نوشتم (از تاریخ فروش هیچگونه مسعولیتی درقبال فنی و بدنه متوجه فروشنده نخواهد بود.وماشین به رویت و تاییدخریدار رسید.) حالا بعدگذشت حدودا۲ماه…
ادامه مطلب

تعریف وتقسیم بندی علم حقوق

حقوق مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تأمین می‌کند .حقوق در نظام‌های حقوقی ملی به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شود؛ از طریق وضع قانون توسط قوه مقننه، از طریق صدور آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های…
ادامه مطلب