راهنمای طرح داد خواست در دیوان عدالت اداری(براساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری):

گروه حقوقی عدالت جویان تقدیم حضورتان می‌کند: 1- برگ دادخواست: 1-1(بر اساس ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست  می‌باشد…
ادامه مطلب

عدم مشمول مقررات نصب قیم در مورد کودکان بی سرپرست- رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدممشمول مقررات نصب قیم در مورد کودکان بی‌سرپرست‌رأی وحدت رویه شماره 8.60 (‌صفحه 21)‌روزنامه رسمی شماره 10735-1360.10.12‌شماره 23944 1360.9.11[z]‌پرونده وحدت…
ادامه مطلب