22, آوریل 2019
راهنمای طرح داد خواست در دیوان عدالت اداری(براساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری):
گروه حقوقی عدالت جویان تقدیم حضورتان می‌کند: 1- برگ دادخواست: 1-1(بر اساس ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی در شعب دیوان […]