آیا به قراردادهای 6 ماهه با پیمانکاران حق سنوات تعلق میگیرد ؟

با سلام , میخواستم اطلاعاتی در مورد حق سنوات قراردادهای پیمانی کسب کنم. آیا به قراردادهای 6 ماهه با پیمانکاران حق سنوات تعلق میگیرد یانه؟